Юридический блог

Електронна митна декларація: в яких випадках застосовується

5706
0

Є припущення, що з часом всі митні декларації будут в електронному вигляді

Серед підприємців, які працюють у ЗЕД, останнім часом ходять чутки, що тепер всі МД будуть тільки в електронному вигляді і здавати до податкової оригінали МД з експорту, як раніше, не треба вже з жовтня. З’ясуймо, чи правда це і як усе ж таки підтвердити перетин кордону за електронною митною декларацією.  Час  не  стоїть  на  місці,  і  при  декларуванні  товарів  у  тому  числі.  Так,  відповідно  до  ст.  257  МКУ, декларування товарів може здійснюватися шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною,  шляхом  вчинення  дій).  Причому  при  застосуванні  письмової  форми  декларування  можуть використовуватися  як  електронні  документи,  так  і  документи  на  паперовому  носії.  Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації (далі — ЕМД), засвідченої ЕЦП,  та  інших  електронних  документів  або  їх  реквізитів  у  встановлених  законом  випадках.  Митні декларації — байдуже, як оформлені: на паперовому носії чи як ЕМД — мають однакову юридичну силу.

 Нагадаємо також, що з 1 жовтня митні декларації (далі — МД) заповнюються з урахуванням положень нового  Порядку  №6512 .  Усі  правила,  запроваджені  Порядком  №651  щодо  МД  на  паперових  носіях, поширюються і на ЕМД.   Тобто право на існування мають МД як у паперовому, так і в електронному вигляді. 

Також усі експортери знають, що при бюджетному відшкодуванні ПДВ разом з декларацією з ПДВ треба подати й оригінали митних декларацій відповідно до п. 200.8 ПКУ. Але, як зазначено далі у цьому ж пункті кодексу, у випадку «... якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається митним органом органу державної податкової служби в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону».   

А ще експортер має підтвердити факт перетину кордону експортованим товаром. Як це зробити у випадку електронного декларування товарів?  Звернімося до Положення про МД3 . Так, відповідно до п. 32 цього положення, для підтвердження експорту товарів  за  ЕМД  (без  попереднього  оформлення  періодичної  МД)  спочатку  відомості  про  фактичне вивезення товарів за межі митної території України мають бути внесені посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон України до ЄАIС4 . Далі спеціалізований митний орган (це митниця, через яку підприємство проводило декларування товарів) не пізніше п’яти робочих днів після внесення  інформації  до  ЄАIС  про  перетин  кордону     «...  передає  до  відповідного  органу  державної податкової  служби  електронне  повідомлення,  засвідчене  електронним  цифровим  підписом відповідальної посадової особи, із зазначенням, зокрема, номера митної декларації, номера товару в митній  декларації,  кількості  товарів,  вивезених  за  межі  митної  території  України,  та  дати  їх фактичного вивезення».   У разі ж оформлення відповідно до ст. 260 МКУ, зокрема, періодичної МД декларант  або  уповноважена  ним  особа  повинні  протягом  строків,  визначених  згідно  з  МКУ, подати митному органу додаткову декларацію, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за такою періодичною МД, що подавалися б у разі декларування цих товарів за МД, заповненою у звичайному порядку (п. 1 ст. 261 гл. 40 МКУ). 

Тому тільки після оформлення електронної додаткової МД до електронної періодичної МД здійснюється автоматизоване  прикріплення  відомостей  про  фактичне  вивезення  товарів  за  межі  митної  території України за цією періодичною МД, внесених до ЄАIС посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон України. А далі все так само, як і при підтвердженні факту перетину кордону при оформленні звичайної ЕМД. Iнформація про фактичне вивезення товарів за межі митної території України не пізніше п’яти робочих днів після оформлення додаткової МД надсилається спеціалізованим митним органом до відповідного органу ДПС шляхом передачі електронного повідомлення, засвідченого ЕЦП відповідальної посадової особи, із зазначенням, зокрема, номера МД, номера товару в МД, кількості товарів, вивезених за межі митної території України, та дати їх фактичного вивезення. 

Створюється  враження,  що  при  експорті  за  допомогою  ЕМД  податкові  органи  повинні  отримати інформацію про фактичне вивезення товарів за межі митної території України і не вимагати від експортера оригіналу  МД.  Але  як  є  насправді?  Насправді  ж  органи  ДПС  на  місцях  вимагають  «паперового» підтвердження факту вивезення товарів за межі митного кордону України навіть у випадку електронного декларування товарів. А все через те, що на сьогодні ще не внесено зміни до відповідного ПЗ в органах ДПС.  Тож  податківці  не мають доступу  до  певної  інформації.  Певно,  це  можна  було  би  списати  на невідповідність  протоколів  обміну  даними  між  митною  та  податковою  службами.  Не  виключено,  що податкова просто ще не видала внутрішнього наказу щодо співпраці з митними органами. Так чи інакше, поки що на місцях вимагають оригінали МД з фактичним підтвердженням перетину товаром кордону. Та й у додатку 6 «Довідник причин, з яких податкова звітність не вважається податковою декларацією» до чинних Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності в органах ДПС  України  (Затверджено  наказом  ДПСУ  від  14.06.2012  р.  №516)  під  кодом  108  в  описі  причини значиться «Заповнено та подано звітність не в повному обсязі (подання декларації без оригіналу митних декларацій (примірники декларанта) на паперових носіях)». Можливо, органи ДПСУ просто ще не встигли привести свої підзаконні акти у відповідність до ПКУ. 

Що  ж  вчинити  експортеру?  Варто  засвідчити  паперові  копії  оформлених  ЕМД.  Що  для  цього  треба зробити? Для початку письмово звернутися до митного органу (підрозділу митного органу), який займався декларуванням, з листом-заявою довільної форми про засвідчення копії оформлених ЕМД (зазначити номер ЕМД, дату) на папері. Сама копія ЕМД на папері — це засвідчене посадовою особою митного органу візуальне подання на папері оформленої митним органом ЕМД, відображеної у форматі *.xps (візуальна форма,  придатна  для  сприйняття  її  змісту людиною).  Засвідчення  відбувається  так:  посадова  особа митного органу проставляє у верхній частині лицьового боку роздрукованої на папері копії ЕМД позначки «Копія. Згідно з оригіналом». Ставляться також особистий підпис, ініціали та прізвище такої посадової особи, дата засвідчення копії та відбиток особистої номерної печатки митника (п. 5.4 Порядку №651). 

На думку автора, маючи таку засвідчену копію ЕМД, варто було би ще й підтвердити факт перетину кордону за такою електронною митною декларацією. Тобто треба ще раз звернутися до митного органу, який оформив відповідну митну декларацію, із заявою довільної форми. Щоправда, в п. 30 Положення про МД зазначається, що разом із заявою треба подати      «... оригінал митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (аркуші з позначенням «3/8» форми МД-2 ...»       ), — а в нас не оригінал, а копія на папері електронної МД. Але сподіваємося, що підприємству не відмовлять у підтвердженні факту перетину  кордону  експортованим  товаром.  Заява  реєструється  митним  органом  у  встановленому законодавством порядку та розглядається не більше п’яти робочих днів з дня її реєстрації. Тоді по базі ЄАIС перевіряється наявність інформації про пропуск задекларованих у цій ЕМД товарів за межі митної території  України.  I  за  наявності  такої  інформації  на  зворотному  боці  аркуша  з  позначенням  «3/8» відповідної МД на бланку єдиного адміністративного документа (у нашому випадку — копія ЕМД на папері) посадова особа митного органу має зробити запис «Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в повному обсязі» або «Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в обсязі (зазначається обсяг)» та проставити дату фактичного вивезення. Такий запис засвідчується підписом та особистою номерною печаткою посадової особи, яка підтверджує інформацію про фактичне вивезення експортованого товару. 

Викладений вище алгоритм дій є лише роздумами та пропозиціями. Наразі підтверджень, що цей механізм працюватиме, немає! Тому для уникнення непорозумінь із податковою та втрати права на відшкодування ПДВ з бюджету радимо звернутися із відповідними запитами про роз’яснення ситуації, що склалася, до своєї митниці та ДПI. Звісно, можна піти і шляхом судового вирішення цієї проблеми — вибирати вам!  Експортеру також необхідно знати про фактичне вивезення товару за його електронною МД. Саме цією датою  СГД  застосовує  ставку  оподаткування  ПДВ  нуль  відсотків  і  відображає  операцію  експорту  в декларації з ПДВ. А це на сьогодні фактично підзаконним Положенням про МД, а точніше, його п. 32, не передбачено. Тобто невідомо, як експортер, який експортував товари за допомогою ЕМД, має знати про фактичне вивезення таких товарів за межі України. Можна підсумувати, що до Положення про МД мають бути внесені зміни. Від себе додамо, що змінами повинно бути передбачено, зокрема, надавати відповідне повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України за цією ЕМД, засвідчене ЕЦП  відповідальної  посадової  особи,  декларанту  або  уповноваженій  ним  особі.  А  повертатися  до паперового  декларування  —  це  нонсенс.  Просто  ці  неузгоджені  моменти  мають  на  місцях  якось вирішуватися, можливо — способом, який рекомендує автор. Хоча митниця має всі підстави відмовити СГД у підтвердженні факту перетину кордону експортованим за ЕМД товаром, бо на сьогодні це не передбачено Положенням про МД. 

Проте, органи податкової та митної служби мали би остаточно вирішити це питання і при електронному декларуванні на митниці автоматично обмінюватися відповідною інформацією. Втім, законодавство так і передбачає,  але,  як  бачимо,  практичного  втілення  норм  законодавства  у  життя  поки  що  немає. Сподіватимемося, що до кінця року це питання буде врегульовано.