Юридический блог

Фактична податкова перевірка

4
0

Податкова у роз'ясненні від 25.10.2013 р. повідомляє, що відповідно до пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу фактичної вважається перевірка, яка проводиться за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка проводиться контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками ( найманими особами).

Крім того, нагадується, що згідно з п. 80.1 ст. 80 НК фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків.

Перед початком фактичної перевірки з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій і ведення касових операцій посадовими особами контролюючих органів на підставі пп. 20.1.9 п. 20.1 ст. 20 НК може бути проведена контрольна розрахункова операція (п. 80.4 ст. 80 ПК).

Допуск посадових осіб контролюючих органів до проведення фактичної перевірки здійснюється згідно зі ст. 81 ПК (п. 80.5 ст. 80 ПК).

При проведенні фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками ( найманими особами), в тому числі з тими, яким встановлено випробувальний термін, перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, з'ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, перевіряються відомості про оплату праці працівника. Для з'ясування факту належного оформлення трудових відносин з працівником, який здійснює трудову діяльність, можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші документи, що мають можливість її ідентифікувати ( посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо) (п. 80.6 ст. 80 НК ).

Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами контролюючого органу в присутності посадових осіб суб'єкта господарювання або його представника та / або особи, яка фактично здійснює розрахункові операції ( п. 80.7 ст. 80 ПК).

При здійсненні перевірки посадовими особами може проводитися хронометраж господарських операцій. За результатами хронометражу складається довідка, яка підписується посадовими особами контролюючого органу та посадовими особами суб'єкта господарювання або його представника та / або особами, фактично здійснюють господарські операції (п. 80.8 ст. 80 ПК).

Відповідне роз'яснення держоргану міститься в Єдиній базі податкових знань.