Юридический блог

Щодо направлення органами Міндоходів запитів для надання інформації

1055
0

Контролюючі органи доходів і зборів можуть звернутися із письмовим запитом щодо надання інформації, до платників податків та суб’єктів інформаційний відносин, потрібної для виконання покладених на них функцій.

Підписується зазначений запит керівником контролюючого органу (або його заступником). Також у ньому вказується підстави його направлення, та перелік запитуваної інформації.

Причини надіслання запиту перераховуються у пункті 73.3 статті 73 ПКУ. Основними з них є:

  • виявлення фактів про порушення податкового, валютного та іншого законодавства, у результаті вивчення та аналізу податкової інформації;
  • з метою визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в випадках, передбачених ст. 39 ПКУ;
  • під час перевірки податкових декларацій, поданих платником податків, виявлено недостовірність данних;
  • наявність скарги щодо платника, уразі ненадання покупцю податкової накладної, чи порушено правила її заповнення;
  • під час проведення зустрічної звірки.

Оформляється запит на фірмовому бланку органу Міндоходів, зазначається вихідний номер, підписується та завіряється гербовою печаткою. Направляється поштою листом (з повідомленням про вручення), електронною поштою, або надається під розписку отримувачу, чи його посадовій особі.

Містить у собі чітко визначенні підстави, опис запитуваної інформації, посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких контролюючий орган має право на отримання такої інформації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1245 затверджено Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом (далі – Порядок).

А отже перед направленням запиту, контролюючий орган мусить перевірити не лише наявність законодавчих підстав для отримання податкової інформації, наявність інформації в системі органів державної податкової служби, але і відсутність підстав для періодичного подання зазначеної інформації відповідно до цього Порядку.

Зазначимо, що періодична податкова інформація подається: про об'єкти оподаткування, що надаються та/або реєструються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; про дозволи, ліцензії; про експортні та імпортні операції платників податків та ін.