Юридический блог

90-денний строк повернення валюти та її обов’язковий продаж продовжено НБУ ще на 6 місяців НБУ

1179
0

Національний банк України прийняв рішення про запровадження  і надалі вимог щодо строків повернення валюти та її обов’язкового продажу, прийнявши постанову від 14.11.2013 р. № 453, яка набрала чинності 20.11.2013).

Відповідно розрахунки, під час здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту та імпорту товарів, відбуваються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

Надходження на користь юридичних осіб, іноземних представництв, фоп, в інвалюті із-за кордону на рахунки відкриті для ведення спільної діяльності, а також на рахунки резидентів (відкриті за межами України) підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України.

 Ця вимога не поширюється на іноземну валюту, що надійшла під державні гарантії, на користь держави, як помилковий переказ, за проектами міжнародної технічної допомоги,  на основі міжнародних договорів України, від міжнародних фінансових організацій членом яких є Україна) та ін.

Обов’язковий продаж вказаних надходжень уповноважений банк здійснює у встановленому НБУ порядку без доручення клієнта, та не пізніше наступного робочого дня після їх зарахування на розподільчий рахунок.

Розмір надходжень з-за кордону в інвалюті для фізичних осіб, обов’язковий для продажу, становить 150000 за місяць (або перевищує її).

Ці правила розповсюджуються на іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях.

Уповноважений банк попередньо зараховує ці кошти на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".

Гривневий еквівалент зараховується уповноваженим банком на рахунок отримувача не пізніше наступного робочого дня від дня здійснення продажу.