Юридический блог

Довідку про відсутність податкового боргу видаватимуть за новим Порядком

1044
0

Наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. № 567, затверджено порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (далі Порядок).

Зокрема, довідка видається  за встановленою формою за основним місцем обліку платника податків, який звертається за наданням послуги, міжрегіональними територіальними органами Міндоходів України, державними податковими інспекціями в районах, містах, об’єднаними та спеціалізованими державними податковими інспекціями.

Видається на підставі заяви на безоплатній основі. У заяві обов’язкове посилання на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає надання органом доходів і зборів Довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником податків.

Розгляд заяви, видача довідки або ж відмова у її видачі здійснюється на протязі  п’яти робочих днів з дня отримання заяви.

Орган доходів і зборів визначає наявність/відсутність у платника податків податкового боргу на дату формування Довідки з урахуванням наявності/відсутності такого боргу в інформаційних системах органів доходів і зборів за основним та неосновним місцем обліку платника податків.

Строк, протягом якого Довідка може бути видана, має відповідати визначеному у ній строку дії. Якщо платник податків не звернувся до органу доходів і зборів за отриманням Довідки протягом строку її дії, вона підшивається до справи платника податків.

Довідка видається у паперовому або електронному вигляді.

У паперовому вигляді платник податків або його законний чи уповноважений представник отримує безпосередньо в органі доходів і зборів, до якого було подано заяву про отримання Довідки.

Платникам податків, які подають звітність в електронній формі, надання Довідки може здійснюватися засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

За наявності у платника податків податкового боргу органом доходів і зборів готується лист платнику податків (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо видачі Довідки, який надсилається на адресу платника податків.

Форма довідки та заяви зазначена у Додатку 1 та Додатку 2 Порядку.