Юридический блог

Термін подання річної фінансової звітності продовжено на 20 днів

1038
0

КМУ постановою від 07.11.2013 р. № 820 вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419.

Переміни передбачаються у терміні подання річної фінансової звітності, в тому числі складеної за МСФЗ, який перенесено з 9 на 28 лютого наступного за звітним року, з метою удосконалення порядку подання фінансової звітності (інформації про фінансове положення, результати діяльності та руху коштів підприємства за звітний період).

Подання фінзвітності до Міндоходів здійснюється у строки, передбачені для подання декларації з прибутку. Це надасть можливість врегулювання подання звітності до органів Міндоходів та статистики.

Відстрочення на один рік,  до 1 січня 2015 року, початку складання зазначеної інформації (у тому чисті консолідованої) за  МСФЗ кредитними спілками та підприємствами, що здійснюють господарську діяльність з управління активами, також передбачені новими змінами. При цьому підприємства, які здійснюють свою діяльність у сфері фінансових послуг та страхування, все таки складатимуть звітність починаючи з 1 січня 2014 року.

До Стретагії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (схвалено розпорядженням КМУ від 24.10.2007 р. № 911) також діють зміни в частині налагодження подання звітності в електронній формі, удосконалення законодавства відповідно до міжнародних стандартів.