Пн-Пт з 09:00 до 19:00

Консультація

Консультація

Спасибо!
Не выключайте, пожалуйста, свой телефон. Мы скоро перезвоним вам. До связи :)
Закрыть
Консультант Ганна Гайдукова
Ганна Гайдукова (063) 235 08 72

Реєстрація громадської організації в Києві

Реєстрація громадських об'єднань в Києві

Консультація

від 50 usd
Послуга Ціна
Реєстрація (звичайні) від 100 USD
Реєстрація (громадські та неприбуткові) від 150 USD

Державна реєстрація громадських об'єднань

З початку 2013 року діє новий ЗУ “Про громадські об'єднання”, у зв'язку з чим дана сфера зазнала значних змін. Скасовано обов'язкову територіальну залежність об'єднань (місцеві, всеукраїнські, міжнародні) та закріплено принцип вільного вибору місця діяльності. Проте об'єднання, за своїм бажанням і при дотриманні деяких вимог, може отримати статус всеукраїнського.

Реєстрація громадської спілки чи організації потребує специфічних знань, перш за все для розробки установчих документів. Спеціалісти нашої компанії нададуть повний спектр послуг, необхідних для реєстрації громадського об'єднання в м. Київ.

Документи для реєстрації громадського об'єднання

Громадське об'єднання може створюватись у одній із двох форм:

 1. організація - засновники та учасники являються фізичними особами;
 2. спілка - засновник - юридична особа, учасники - юридичні та/або фізичні особи.

Функціонування вказаних форм об'єднання можливе як у вигляді юридичної особи, так і без її створення.

У разі бажання створити ГО зі статусом юридичної особи, необхідно зібрати наступні документи:

 1. заява встановленої форми;
 2. заповнена реєстраційна картка;
 3. протокол установчих зборів;
 4. два екземпляри статуту;
 5. відомості щодо керівних органів та особи, уповноваженої на представництво (разом із згодою вказаної особи);
 6. відомості щодо структури власності засновників (лише для громадської спілки);
 7. документ (легалізований), що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи (якщо вона виступає засновником).

Заява, відомості та реєстраційна картка підписуються уповноваженою особою та завіряються нотаріально.

У випадку створення громадського об'єднання без реєстрації юридичної особи, необхідно здійснити повідомлення реєстраційного органу, шляхом надання наступних документів:

 1. заява;
 2. протокол установчих зборів;
 3. відомості про засновників та представника;
 4. статут (2 екз.) та інформація щодо керівних органів - лише якщо їх затвердження прямо передбачено протоколом.

Слід зазначити, що законодавством передбачено чіткі вимоги до форми і змісту протоколу та статуту. Невиконання встановлених вимог тягне за собою відмову у реєстрації та необхідність подальшого доопрацювання пакета документів. Тому більшість випадків відмови у реєстрації пов'язана саме із неправильним оформленням вказаних документів.

Порядок реєстрації громадського об'єднання

Процедура утворення громадської організації передбачає наступну послідовність дій:

1. Скликання загальних зборів та затвердження статуту. Щоб створити організацію, засновники повинні провести збори. Основні моменти щодо розгляду порядку денного про створення громадської організації фіксуються у Протоколі зборів:

 • дата проведення зборів;
 • перелік осіб, які були запрошені;
 • цілі діяльності громадського об'єднання;
 • назва та місцезнаходження організації;
 • затвердження статуту;
 • обрання керівного органу управління;
 • визначення осіб, які будуть представляти громадське об'єднання у відносинах з державою та приватними суб’єктами господарювання;
 • призначення відповідальних осіб за здійснення державної реєстрації.

2. Підготовка пакету документів. Для реєстрації громадської організації необхідно оформити:

 • Статут – установчий документ, що містить найменування громадського об'єднання, напрямки діяльності, права та обов’язки учасників, порядок обрання та повноваження керівництва, процедуру звітування перед членами громади, джерела отримання коштів на напрямки їх використання. Справжність підписів засновників засвідчують у нотаріуса.
 • Протокол загальних зборів про створення громадського об’єднання.
 • Заява про проведення державної реєстрації установленої форми.
 • Відомості про засновників – найменування підприємства, ПІБ фізичної особи, адреса місця реєстрації, ідентифікаційний номер платника податків.
 • Дані особи, що буде представляти інтереси громадської організації.
 • Довіреність. Якщо реєстрацію буде проводити не особисто керівник, а уповноважена особа, то на неї необхідно оформити доручення.

Протягом 60 днів, з моменту створення об'єднання, вище вказані документи подаються до місцевого органу реєстраційної служби управління юстиції. У разі невиконання даної вимоги, об'єднання не буде вважатися створеним. Крім того, забороняється будь-яка діяльність від імені об'єднання, яке не легалізоване в установленому порядку.

3. Проведення реєстрації. Підготовлені документи необхідно подати за описом в реєстраційну службу Головного управління юстиції. Реєстратор розглядає запит не довше, ніж 3 робочих дні.

В результаті розгляду документів може бути прийнято наступне рішення:

 • про реєстрацію;
 • про відмову у реєстрації;
 • про необхідність доопрацювання пакета документів;
 • про залишення пакета документів без розгляду.

У разі прийняття позитивного рішення, уповноважений орган вносить об'єднання до Реєстру громадських об'єднань, а у випадку створення юридичної особи також надсилає данні для її внесення до ЄДР і постановки на облік у органах статистики, доходів і зборів та ПФУ.

Рішення про прийняття повідомлення про створення об'єднання надсилається керівнику (представнику).

Після проведення реєстрації громадське формування набуває всеукраїнського статусу та може затверджувати власну символіку.

В результаті реєстрації юридичної особи об'єднання керівник (чи уповноважена особа) отримують наступні документи:

 1. виписку з ЄДР;
 2. свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання (за встановленою КМУ формою);
 3. один екземпляр статуту в відміткою про реєстрацію.

Таке ГО має право затверджувати власну символіку, яка підлягає реєстрації в Укрдержреєстрі.

Згідно із новим законодавством для одержання статусу всеукраїнського громадського об'єднання необхідно мати відокремлені філії у більшості адміністративно-територіальних одиниць України. При створенні об'єднання засновники мають право вказати у його назві статус “всеукраїнське”. Далі необхідно пройти процедуру підтвердження даного статусу, шляхом подання відповідної заяви до органу реєстрації. Відомості про наявність підстав для залишення статусу “всеукраїнського” об'єднання перевіряються кожного року. У випадку виявлення порушень об'єднанню надається строк у 60 днів для приведення своєї діяльності у відповідність із законодавством. В протилежному випадку орган реєстрації прийме рішення щодо втрати об'єднанням всеукраїнського статусу.

Для здійснення державної реєстрації спеціалістам нашої компанії необхідно надати такі документи та інформацію:

 1. найменування об'єднання та види діяльності;
 2. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників;
 3. копії установчих документів та виписку - для засновника, який є юридичною особою;
 4. інформація щодо членів правління;
 5. підтвердження юридичної адреси (напр., договір найму);
 6. доручення на ім'я нашого спеціаліста.

Послуги з реєстрації від ЮК “Наказ”

Спеціалісти нашої компанії оперативно забезпечать проходження процедури реєстрації, включаючи надання наступних послуг:

 • розробка установчих документів та всіх додаткових протоколів та рішень, зміст та форма яких чітко відповідатимуть вимогам законодавства;
 • здійснення державної реєстрації об'єднання та взяття його на облік у необхідних органах та фондах;
 • отримання документів, які підтверджують реєстрацію та взяття на облік;
 • супровід процедури отримання статусу неприбуткової організації та внесення її до відповідного Реєстру;
 • повна консультація з приводу подальшої діяльності об'єднання.

Законодавство:

ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15.05.2003 № 755-IV;

ЗУ “Про громадські об'єднання” від 22.03.2012 № 4572-VI;

Постанова КМУ “Про реєстрацію символіки громадського об’єднання” від 19.12.2012 № 1209.