Пн-Пт з 09:00 до 19:00
Спасибо!
Не выключайте, пожалуйста, свой телефон. Мы скоро перезвоним вам. До связи :)
Закрыть
Консультант з бухгалтерських послуг
Ксенія Москотіна (063) 235 08 72

Оподаткування підприємств 2015

 Ухвалений у 2010 році Податковий кодекс України став кодифікованим законом, який регулює сферу відносин, що виникають у зв'язку із стягненням обов'язкових податків і зборів в країні. Не зважаючи на те, що основним завданням кодексу мало стати забезпечення стабільності системи оподаткування, відразу ж після набрання чинності ПКУ, його стали активно доповнювати та змінювати, вже за перший рік було внесено понад десять змін. Останнього масштабного реформування податкова сфера зазнала 28.12.2014 року і реформи тривають.

Огляд щорічних правок і доповнень дозволяє простежити динаміку змін системи оподаткування підприємств.

Увага! Коли ви переходите по посиланню, що веде до тексту ПК України, перевірте чи актуальна публікація закону. Оскільки зміни відбуваються вкрай часто, а посилання переводить вас на редакцію тієї статті, яка існувала на момент написання даного поста на нашому сайті. На те, що ви переглядаєте неактуальну редакцію кодексу вкаже затемнений фон на сайті zakon.rada.gov, а також відповідний напис угорі сторінки, поряд з яким і буде посилання, що веде до актуальної редакції.

1) Податок на прибуток підприємств

Даний податок регулюється розділом ІІІ ПКУ.

Ставка встановлена в розмірі 18%.

Базу оподаткування (суму, з якої необхідно сплачувати податок) становить прибуток - тобто різниця між доходами та витратами, яка визначається за підсумками бухгалтерського обліку.

Підприємства на загальній системі оподаткування подають звітність з цього податку раз на рік.

Терміни оплати податку залежать від суми річної виручки:

а) менше 20 млн. грн - оплата відбувається раз на рік за даними річної декларації (до 10 червня);

б) більше 20 млн. грн - необхідно щомісяця оплачувати авансові платежі. Авансовий платіж становить 1/12 частину від розміру податку за попередній період. Наприклад, в 2014 році податок на прибуток підприємства був нарахований у розмірі 2400 грн. Розрахунок авансового платежу на 2015 рік: 2400/12 = 200 грн.

2) Податок на дивіденди сплачується емітентом на загальній системі оподаткування у розмірі 5%, а емітентом - платником єдиного податку в розмірі 20%. Податок сплачується авансовими платежами.

3) Єдиний податок

Регулюється Главою 1 Розділу 14 ПКУ.

Головних змін зазнав розподіл платників по групах. На даний момент існує чотири групи:

1, 2, 3 групи - можуть застосовуватися для ФОП;

3 група - для підприємств;

4 група - для колишніх платників сільгоспподатку.

Ставка єдиного податку на 2015 рік встановлена в залежності від групи:

1 група - максимум 10% мінімальної ЗП на місяць (121, 80 грн);

2 група - максимум 20% мінімальної ЗП на місяць (243, 60 грн);

3 група - неплатники ПДВ 4% суми доходу; платники ПДВ 2% суми доходу;

4 група - залежить від обсягу та характеристики земельної ділянки.

Для перших двох груп конкретний розмір ставки встановлюється місцевою радою щорічно. Розміри ставок можна перевірити на сайті Державної фіскальної служби.

Термін оплати. 1 і 2 групи оплачують авансові платежі щомісяця до 20 числа (або за весь рік). 3 група здійснює оплату щоквартально, протягом 10 днів з останнього дня для подачі декларації. 4 група оплачує податок щомісяця (до 30 числа місяця, наступного за звітним) в певному процентному співвідношенні.

4) ПДВ (Податок на додану вартість)

Регулюється Розділом 5 ПКУ, до якого також внесено зміни за останній час.

Можливі ставки ПДВ:

  • стандартна ставка встановлена в розмірі 20%;
  • для певних, передбачених ПКУ, видів діяльності (наприклад, експорт товарів) ставка може бути встановлена в розмірі 0%;
  • для поставок певних мед. препаратів та мед. обладнання ставка становить 7%.

Зареєструватися платником ПДВ можна на добровільній основі. Але, крім того, необхідно врахувати, що ст. 181 ПКУ передбачає обов'язкову реєстрацію платником ПДВ, якщо виходячи з результатів останніх 12 місяців, загальна сума від реалізації товару, виконання робіт та надання послуг сукупно перевищила 1 млн. грн (за вирахуванням суми сплаченого ПДВ).

База податку визначається за договірною вартістю, але не може бути нижче собівартості продукції, ціни придбання товарів, залишкової вартості основних засобів.

Слід зазначити, що передбачене електронне адміністрування починається з 01.07.2015 р. З 01.02.2015 по 30.06.2015 електронна система функціонує в тестовому режимі.

Зміни коригування ПК та ПЗ підлягають обов'язковій реєстрації в ЄРПН.

Якщо ви все ще не уклали договір на надання бухгалтерських послуг (https://nakaz.com.ua/ua/buhgalterski-poslugi ) і плануєте самостійно вести бухгалтерський і податковий облік, то для того, щоб прояснити для себе ситуацію з розрахунком ПДВ, ознайомтеся з нашим прикладом:

ТОВ - платник ПДВ. У звітному періоді надало послуги 3-м клієнтам на суми 550 грн, 1100 грн і 2000 грн. Також ТОВ купувало товари на 2700 грн (загальна сума, зазначена в податкових накладних від постачальників).

Для того, щоб розрахувати суму ПДВ потрібно з сумарного розміру зобов'язань, зазначених у податкових накладних за звітний період, відняти наявний податковий кредит.

Розрахунки проводяться наступним чином:

550/5 = 110 (розмір ПДВ); 550 + 110 = 660 (загальна сума податкової накладної, з урахуванням ПДВ);

1100/5 = 220 (розмір ПДВ); 1100 + 220 = 1320 (загальна сума податкової накладної, з урахуванням ПДВ);

2000/5 = 400 (розмір ПДВ); 2000 + 400 = 2400 (загальна сума податкової накладної, з урахуванням ПДВ).

Разом розмір ПДВ (зобов'язання ТОВ) = 730 грн.

Розрахунок податкового кредиту: 2700/6 = 450 грн.

Розрахунок ПДВ необхідного до сплати: 730 (зобов'язання ТОВ) - 450 (податковий кредит) = 280 грн.

Якщо розмір кредиту перевищує розмір зобов'язань, то у платника з'являється право на відшкодування з бюджету в порядку ст. 200 ПКУ.

5) ПДФО.

Регулюється ст. 167 ПКУ (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3850#n3850).

Розмір мінімальної заробітної плати не змінився і на даний момент становить також 1218 грн.

Нарахована підприємствами, для яких ставка податку на прибуток становить 0%, заробітна плата, не повинна бути нижче ніж сума подвійної мінімальної ЗП.

Також варто пам'ятати, що у випадку, якщо ЗП понад 12 180 грн, то до суми, яка перевищила цей ліміт застосовується ставка ПДФО 20%. Для ЗП, які не перевищують ліміт, ставка 15%.

Заробітна плата також обкладається військовим збором, ставка якого становить 1,5%.

Наведемо приклад оподаткування заробітної плати:

ЗП нарахована в розмірі 5000 грн.

ЄСВ = 5000 х 3,6% = 180 грн.

База ПДФО: 5000 - 180 = 4820 грн.

Ставка ПДФО 15%.

Розрахунок ПДФО: 4820 грн х 15% = 723 грн.

Військовий збір 5000 х 1,5% = 75 грн.

Зарплата, яка підлягає виплаті: 5000 - 180 - 723 - 75 = 4022 грн.

6) Єдиний соціальний внесок

ЄСВ - своєрідна заміна існуючих раніше відрахуваннь до ПФУ та соцстрах, який підлягає оплаті незалежно від наявності доходів.

Платниками виступають ФОП і роботодавці.

Законодавством передбачено 2 види ставок:

1. 3,6% утримується роботодавцями з доходу фізичної особи. Роботодавець в даному випадку є податковим агентом;

2. ЄСВ із зарплат та інших подібних платежів, тобто з суми фонду оплати праці. Ставка залежить від класу професійного ризику і знаходиться в межах 36,76% - 49,7%. Всього передбачено 67 класів, залежно від видів економічної діяльності (КВЕД). Окремо передбачена ставка в розмірі 34,7% для цивільно-правових договорів.

База для нарахування ЄСВ не може перевищувати 17 прожиткових мінімумів.