Спасибо!
Не выключайте, пожалуйста, свой телефон. Мы скоро перезвоним вам. До связи :)
Закрыть
Консультант Анна Гайдукова
Ганна Гайдукова (063) 235 08 72

Реєстрація іноземних інвестицій в Україні

Послуги реєстрації інвестицій

Законодавство України під інвестиціями розуміє широкий перелік об'єктів незалежно від форми їх здійснення. Це може бути майновий внесок до статутного фонду або банківський вклад. Реєстрація іноземних інвестицій необхідна для захисту державою іноземних інвесторів від зміни законодавства, посягань з боку державних органів або експропріації. Інвестору гарантується повернення капіталовкладень і відшкодування збитків у встановлених законом випадках.

Ще однією нагодою зареєструвати іноземні інвестиції буде можливість отримання посвідки на проживання інвестором, у разі вкладення суми, що перевищує 100 тис. доларів США.

У ролі інвесторів можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи - нерезиденти, зарубіжні держави та міжнародні організації.

Наша компанія надає наступні послуги в сфері реєстрації іноземних інвестицій, які територіально охоплюють місто Київ:

  • надання консультацій нерезиденту про процес реєстрації іноземних інвестицій в Україні;
  • підготовка пакету документів, які відповідають вимогам законодавства України, і подача документів у відповідний орган, що проводить реєстрацію;
  • отримання інформаційного повідомлення, в якому робиться відмітка у податковій інспекції, про фактичне капіталовкладення.

Документи, необхідні для реєстрації іноземних інвестицій:

  • інформаційне повідомлення про внесення іноземних інвестицій;
  • якщо інвестиції були зроблені у формі майнового внеску в статутний фонд, необхідні копії статуту та інших установчих документів, копія свідоцтва про держреєстрацію, бухгалтерські документи, що підтверджують прийняття майна на баланс, копії митної декларації;
  • якщо були зроблені грошові інвестиції, необхідні довідка з банку про зарахування коштів на рахунок, платіжне доручення або документ системи SWIFT;
  • для інвестора, який є юридичною особою, необхідні легалізовані копії документів, що підтверджують держреєстрацію;
  • для інвестора - фізичної особи необхідні копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Термін реєстрації іноземних інвестицій - 15 днів.