Спасибо!
Не выключайте, пожалуйста, свой телефон. Мы скоро перезвоним вам. До связи :)
Закрыть
Консультант Анна Гайдукова
Ганна Гайдукова (063) 235 08 72

Посвідка на проживання в Україні

Вид (дозвіл) на проживання іноземцям

Бізнес
Бізнес

Всі види проектних робіт реєстрація бізнесу

Волонтерство
Волонтерство

Волонтерська діяльність, благодійність в благодійному фонді

Шлюб
Шлюб

Офіційно зареєстровані сімейні відносини

Релігія
Релігія

Особливості релігійної віри, релігійного світогляду

Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців", право на оформлення тимчасової посвідки на проживання мають іноземні громадяни, які прибули в Україну з такою ціллю:

 1. працевлаштування в Україні;
 2. возз'єднання з сім'єю, де один з подружжя - громадянин України;
 3. возз'єднання з сім'єю, де один з її членів (чоловік, діти) має тимчасову посвідку на проживання в Україні;
 4. реалізація проекту міжнародної технічної допомоги;
 5. робота в релігійній організації;
 6. робота в представництвах та філіях іноземних організацій, компаній або банків;
 7. культурна, освітня, наукова та добровольча діяльність;
 8. робота кореспондентом або представником іноземної ЗМІ;
 9. навчання.

Документи для оформлення посвідки на проживання

 1. Заява-анкета встановленого зразка від іноземця або особи без громадянства про оформлення посвідчення про тимчасове проживання в Україні.
 2. Клопотання приймаючої сторони про оформлення посвідчення про тимчасове перебування в Україні.
 3. Паспорт іноземця;
 4. Нотаріально завірений переклад українською мовою сторінки паспорта з особистими даними іноземця.
 5. Копія та оригінал імміграційної картки або копія сторінки паспорта з візою типу "Д" з відміткою про перетин кордону.
 6. Дійсний поліс медичного страхування.
 7. Довідка про відсутність судимості на території України.
 8. 4 фотографії 3,5 х 4,5 см на матовому папері.
 9. Якщо оформлявся ідентифікаційний код - копія, завірена підписом власника.
 10. Квитанція про сплату послуг ВВІР і держмита.
 11. Документ, який є підставою перебування в Україні та оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні (п.4-15 ст.5 Закону України «Про правовий статус іноземців»). У відповідності з метою знаходження в Україні це такі документи:

Підстави для оформлення посвідки на проживання

а) працевлаштування в Україні:

 • нотаріально завірена копія дозволу на працевлаштування;
 • наказ (розпорядження) керівника підприємства про призначення співробітника, відповідального за оформлення документів іноземним громадянам;
 • копія паспорта співробітника, відповідального за оформлення документів іноземним громадянам (завірена підписом власника).

б) возз'єднання з сім'єю, де один з подружжя - громадянин України:

 • нотаріально завірена копія документа, що підтверджує шлюб з громадянином України;
 • копія сторінок паспорта громадянина України з особистими даними та пропискою (завірена підписом власника).

в) возз'єднання з сім'єю, де один з її членів (чоловік, діти) має тимчасову посвідку на проживання в Україні:

 • легалізований документ, що підтверджує спорідненість з особою, яка має тимчасову посвідку на проживання в Україні.
 • завірений переклад українською мовою сторінки паспорта з особистими даними приймаючої сторони;
 • копія посвідчення про дозвіл на тимчасове проживання в Україні (завірена підписом власника).

г) реалізація проекту міжнародної технічної допомоги:

 • клопотання реципієнта міжнародної допомоги (оригінал);
 • копія (завірена печаткою установи) документів, що підтверджують реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги (за окремою вимогою ДМС).

д) робота в релігійній організації:

 • клопотання релігійної організації, завірене державним реєстратором релігійних організацій (оригінал);
 • копія документів (завірених печаткою організації), що підтверджують реєстрацію релігійної організації.

е) робота в представництвах та філіях іноземних організацій, компаній або банків:

 • клопотання представництва іноземної організації, компанії або банку (оригінал);
 • нотаріально завірена копія документа, що підтверджує реєстрацію (акредитацію) іноземної організації, компанії або банку.

ж) культурна, освітня, наукова та добровольча діяльність:

 • клопотання державної організації, відповідальної за реалізацію культурних, освітніх, наукових або добровольчих програм (оригінал);
 • якщо приймаюча сторона є недержавною добровольчої організацією - клопотання від такої організації та нотаріально завірена копія документа, що підтверджує її реєстрацію.

з) робота кореспондентом або представником іноземної ЗМІ:

 • клопотання іноземного ЗМІ (оригінал);
 • клопотання державного органу України, відповідального за реалізацію державної політики в інформаційній та друкованої сфері (оригінал).

і) навчання

 • оригінал і копія документа, що підтверджує навчання в Україні;
 • клопотання навчального закладу, в якому також зазначено, воно бере на себе зобов'язання повідомити в ОВІР про виключення іноземного громадянина з навчального закладу (оригінал);
 • копія документів про реєстрацію навчального закладу (завірені його печаткою).

Залежно від підстав отримання і внутрішніх правил окремих ОВІРів різних областей можуть вимагатися такі додаткові документи:

 1. Заява про надання платних послуг, пов'язаних з оформлення посвідчення на тимчасове проживання на території України;
 2. Нотаріально завірена заява або гарантійний лист приймаючої сторони про прийняття на себе всіх фінансових зобов'язань, пов'язаних з проживанням іноземця в Україні і його поверненням на батьківщину;
 3. Документи, що підтверджують достатній фінансовий стан приймаючої сторони, для забезпечення видатків, пов'язаних з проживанням іноземця в Україні;

Відповідно до Закону України «Про імміграцію», можна виділити дві групи осіб, які отримують дозвіл на імміграцію і мають право на оформлення ПМЖ.

Перша група - особи за імміграційною квотою. (Ст4)

 1. Необхідні країні діячі культури і науки;
 2. Висококваліфіковані фахівці яких потребує Україна;
 3. Особи, що інвестували в економіку України не менше 100 тис. доларів США;
 4. повнорідні брат, сестра, дід, баба, внук, внучка громадянина України;
 5. Особи, які раніше були українськими громадянами;
 6. Батьки, чоловік (дружина) і неповнолітні діти іммігранта (особи що отримав ПМП);
 7. Біженці або особи, які отримали притулок (після 3 років проживання);
 8. Жертви торгівлі людьми (після 3 років встановлення статусу)

Друга група - особи, які можуть стати іммігрантами крім квоти. До них відносяться:

 1. Один з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України;
 2. Діти і батьки громадян України;
 3. Особи, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням (докладніше можна ознайомитися в статті 8 Закону України « Про громадянство України »);
 4. Особи, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 5. Особи, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 6. Закордонні українці, подружжя закордонних українців, їх діти у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Документи для оформлення ПМЖ в Україні

 1. Заява про оформлення посвідчення на постійне проживання в Україні.
 2. Оригінал паспорта іноземця, копія сторінок з особистими даними, візою і відміткою про перетин кордону (або імміграційна картка).
 3. Завірений переклад українською мовою сторінки паспорта з особистими даними іноземця.
 4. Нотаріально завірена копія дозволу на імміграцію. Якщо дозвіл на імміграцію оформляється одночасно з ПМЖ, то додатково подаються всі документи передбачені порядком отримання дозволу на імміграцію
 5. 4 фото 3,5 х4, 5 см.
 6. Квитанція про оплату держмита.
 7. Копія, виданої податковим органом, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

Перелік документів може змінюватися в залежності від змін законодавства України.

Посвідка на проживання являє собою особливий статус, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства в'їжджати та перебувати на території держави без візового режиму.

Посвідка на проживання в Україні може бути оформлена тимчасово і безстроково (постійна посвідка), від чого і залежить список документів для отримання посвідки на проживання.
Загальний список документів для тимчасової посвідки на проживання в Україні:

 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного номера (за наявності);
 • медичний поліс;
 • 6 фотографій розміру 3x4.

Залежно від підстав перебування іноземного громадянина на території України необхідно буде надати додаткові документи.
Загальний список документів для постійної посвідки на проживання в Україні:

 • копія паспорта;
 • медичний сертифікат;
 • довідка про відсутність судимості, видана іноземною державою;
 • документи про право власності або оренди приміщення;
 • довідка про склад сім'ї;
 • при наявності прописаних осіб в житловому приміщенні - заяви всіх повнолітніх осіб про згоду на проживання іноземного громадянина.
 • 8 фотографій розміру 3x4.

У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи.
Наша компанія протягом багатьох років займається наданням послуг з оформлення посвідки на проживання в Україні для іноземних громадян і осіб без громадянства. Пропонуємо вам звернутися до наших фахівців, які підготують необхідні документи для отримання тимчасової або постійної посвідки на проживання.